Halodom nepremičnine pomurske nepremičnine Halodom nepremičninska agencija
Pokličite nepremičninsko agencijo Halodom
Agencija za nepremičnine Halodom
Prva stran
Kdo smo
Dejavnost
Pogosta vprašanja
Koristne povezave
Novice in obvestila
Pomoč
Informacije
Kje nas najdete

Povezave

Davki
Ker spadajo davki med tiste manj prijetne obveznosti, ki nas žal spremljajo tudi pri raznih nepremičninskih poslih, Vam omogočamo naslednje povezave, ki Vas bodo poučile o državni pokorščini v zvezi s plačevanjem davkov.

Vsekakor bodimo previdni in državi plačujmo ravno toliko, kot ji pripada in nič več.

Davek na promet nepremičnin (DPN)
Davek od dobička iz kapitala (KD)
Davek na dodano vrednost (DDV)
Davek na premoženje

Davek na dohodek iz premoženja
Davek na dediščine in darila
Davek od dohodka iz kmetijstva Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Davek na promet nepremičnin (DPN)

Predmet obdavčitve je promet nepremičnin, ki po ZDPN-1 predstavlja vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, torej tudi menjavo nepremičnin.
Davčni zavezanec je prodajalec in davčni organ bo ne glede na to, kaj sta prodajalec in kupec zapisala v prodajno pogodbo, izdal odločbo o odmeri na ime prodajalca ter od njega zahteval plačilo.
Davčna osnova je dogovorjena cena v prodajni pogodbi, od katere se plača 2% davek.

Davek na promet nepremičnin se ne plačuje pri:

  • stečaju in postopku prisilne izterjave,
  • prenosu kmetijskih zemljišč, če gre za agrarne operacije,
  • razlastitvah.

Davčna obveznost nastane na dan sklenitve pogodbe o prodaji oz. zamenjavi. Zavezanec mora v roku 15 dni od nastanka obveznosti pri pristojnem davčnem uradu oddati davčno napoved.
Davčni urad mora izdati odločbo o odmeri v roku 30 dni, davek pa je treba plačati v nadaljnjih 30 dneh od vročitve izdane odločbe.

Ostale povezave:

1. Obligacijski zakonik (OZ) dolžina 1200kb (1.2Mb)
2. Stvarnopravni zakonik (SPZ) dolžina 320kb
3. Stanovanjski zakon (SZ) dolžina 277kb
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-A) dolžina 53kb
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-C) dolžina 29kb
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-D) dolžina 34kb
7. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) dolžina 733kb
8. Zakon o urejanju prostora (ZureP-1) dolžina 401kb
9. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) dolžina 546kb

Izdelava: A&M Design - Oblikovanje.com, 2003.
All rights reserved.